Erik den Draak  16 februari 2023  Arbeidsrecht

Onlangs was er een werknemer die zijn akkoord met een vaststellingsovereenkomst introk, met als reden dat hij geen handtekening had gezet op een stuk papier. Maar hij had wel per WhatsApp laten weten akkoord te zijn. Aan de kantonrechter werd de vraag voorgelegd of er nou wel of niet sprake was van instemming met de vaststellingsovereenkomst.

VSO intrekken mag … maar wel op tijd

Als je baas en jij allebei liever van elkaar af zijn dan dat je samen doorgaat, kun je een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (dat is – hier – hetzelfde) sluiten. Je bent het dan eens dat je het oneens bent met elkaar en dat je allebei de arbeidsovereenkomst wilt beëindigen. De werkgever doet een aantal toezeggingen (bijvoorbeeld dat je niet meer hoeft te komen werken en een financiële vergoeding) en de werknemer gaat daar dan mee akkoord.

Vanwege de verstrekkende gevolgen hiervan voor de werknemer, heeft de wetgever gemeend dat zo’n vso alleen geldig is als zij schriftelijk is aangegaan en er bovendien een bedenktijd van twee – onder omstandigheden zelfs drie – weken voor de werknemer aan verbonden (7:670b BW).

In bovengenoemd geval wilde de werknemer echter na ruim twee maanden nog zijn akkoord intrekken en daar ging de kantonrechter niet in mee.

Akkoord met een appje telde ook

De werknemer voerde aan dat hij helemaal niet akkoord was gegaan met de vaststellingsovereenkomst, omdat hij geen handtekening had gezet. Hij had alleen per WhatsApp een berichtje “akkoord” gestuurd en dat was niet schriftelijk genoeg, vond de werknemer achteraf.

De kantonrechter dacht daar toch genuanceerder over en vond dat “onder omstandigheden ook kan worden volstaan met een schriftelijk akkoord per e-mail of whatapp-bericht”.

Consequenties

De vraag of het schriftelijkheidsvereiste door de wetgever ook zo bedoeld is als deze kantonrechter uitlegt, is voer voor juristen. Zolang een dergelijke vraag niet door een hogere rechter anders beantwoord wordt, moeten we er rekening mee houden dat het appje dus de handtekening kan vervangen. Wel even iets om over na te denken als je per WhatsApp communiceert met je werkgever over je ontslag. Iedereen weet dat communiceren per mail of WhatsApp altijd sneller en (daardoor) vaak wat ondoordachter gaat dan per brief.

Als je dus met je werkgever per mail of WhatsApp communiceert over je ontslag of andere zaken betreffende je arbeidsovereenkomst, denk dan goed na voordat je op de verzendknop of het blauwe driehoekje rechts onderin klikt. Voor je het weet heb je een rechtsgeldige overeenkomst gesloten.

Uitspraak nalezen? Je vindt hem hier: ECLI:NL:RBDHA:2022:14903

×