Iedereen heeft wel eens een verkoudheid. Je meldt je ziek bij je werkgever. Meestal is dat bij je leidinggevende of Personeelszaken. Of bij allebei, dat verschilt per bedrijf. Je leidinggevende wenst je beterschap en na een paar dagen ga je weer aan het werk.

Voor wie de pech heeft dat de ziekte geen eenvoudige griep of verkoudheid is, treedt een heel regelcircuit in werking. Zowel de zieke als de werkgever krijgt met veel nieuwe zaken te maken rondom behoud van inkomen en terugkeer naar werk.

  • Klik hier voor boeken over werkdruk en burn-out

Tijdens de ziekte

Tijdens ziekte blijft het dienstverband tussen de werkgever en de werknemer bestaan. Dit geldt niet bij sommige uitzend- of oproepcontracten, maar voor de meeste tijdelijke en onbepaaldetijdcontracten geldt dat de werkgever het loon blijft doorbetalen en dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag moet. Na 2 jaar ziekte eindigt het ontslagverbod en kan je werkgever ontslag aanvragen.

Rol bedrijfsarts

Als je door ziekte niet kunt werken moet je werkgever het loon doorbetalen. Daar staan ook verplichtingen van de werknemer tegenover. Je werkgever controleert hoe het tijdens je ziekte met je gaat. Dat betekent dat je langs moet komen op het spreekuur van de arbo- of bedrijfsarts. Of dat je thuis moet blijven voor controle. De bedrijfsarts adviseert op grond van zijn of haar medische kennis zowel werkgever als werknemer. Ook is de bedrijfsarts geen behandelaar, zijn of haar rol is anders dan van je huisarts of specialist.

De eerste twee maanden

De eerste keer dat je een oproep ontvangt om naar de bedrijfsarts te gaan zal meestal na een week of zes zijn. Daarvoor heb je wellicht al een controleur aan de deur gehad of is je leidinggevende langs geweest met een bloemetje, maar het eerste grondige medische onderzoek door de bedrijfsarts vindt plaats na ongeveer anderhalve maand. Naar aanleiding hiervan wordt een Probleemanalyse opgesteld. Nadat de Probleemanalyse met je werkgever is besproken, krijg je een uitnodiging om een Plan van Aanpak op te stellen. Hierin staat op welke manier je het werk weer gaat hervatten. Of dat je misschien thuis al iets kunt doen. Werkgever en werknemer ondertekenen samen het Plan van Aanpak en dragen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan.


Tips voor je loopbaan

  • Vragen over solliciteren, werk en loopbaan? Lees een boek. Ook boeken voor coaches.
  • Voorbeeld nodig van een sollicitatiebrief? Download hier een voorbeeld in Word dat je gemakkelijk zelf kunt invullen met jouw gegevens. Slechts €3,95!

Casemanager

Om te zorgen dat beide partijen hun afspraken nakomen wordt een casemanager aangewezen. Arbodiensten hebben professionele casemanagers in dienst maar het kan ook de leidinggevende zijn of, wat vaak voorkomt, iemand van Personeelszaken. De casemanager en anderen zullen ervoor zorgen dat alle documenten goed bewaard blijven, maar het verdient aanbeveling om zelf ook alle papieren rondom je ziekteverzuim zorgvuldig te bewaren.

Eerstejaarsevaluatie

Na ongeveer een jaar ontvang je een brief van het UWV voor een Eerstejaarsevaluatie. Na de 42e week van de ziekte heeft je werkgever je ziekteverzuim doorgegeven aan het UWV. Omdat er nu een kans is dat je na 2 jaar een uitkering zult krijgen, is het UWV betrokken. Het UWV wil ook het Re-integratieverslag ontvangen waarin wordt aangegeven hoe het Plan van Aanpak is uitgevoerd. Ook gaat het UWV aan de hand van dit verslag beoordelen of werkgever en werknemer voldoende hebben gedaan aan re-integratie als je na 2 jaar ziekte een WIA-uitkering gaat aanvragen.

Re-integratie

Tijdens de gehele ziekteperiode moet je als werknemer gelijk weer aan het werk als je dat kunt. Ziekte is geen vakantie. Maar je werkgever heeft ook een taak. Die moet zorgen voor passende arbeid binnen het bedrijf. Als je werkgever passend werk aanbiedt, dan moet je als werknemer dat aannemen. Als er geen geschikt werk is binnen de eigen organisatie dan moet de werkgever ervoor zorgen dat de werknemer ergens anders aan de slag kan. Hiervoor moet de werkgever een re-integratiebedrijf inschakelen. De werkgever betaalt de re-integratie.

Aanvraag uitkering

Heb je de pech dat je ziek blijft en de re-integratie niet lukt (buiten je schuld om) of niet mogelijk is, dan krijg je na bijna twee jaar ziekte een brief van het UWV waarin staat hoe je een WIA-uitkering aanvraagt. Je werkgever zal in de meeste gevallen na 2 jaar ziekte ontslag aanvragen. Voor je inkomen ben je vanaf dat moment aangewezen op de regelingen voor arbeidsongeschikten van uitkeringsinstantie UWV. Maar het is natuurlijk beter als het zover niet komt en je herstelt of kunt re-integreren in passend werk.


Bestel nu:

Spring eruit met je sollicitatiebriefSpring eruit met je sollicitatiebrief

Erik den Draak

Een sollicitatiebrief is een van de belangrijkste schakels op weg naar een nieuwe baan. Veel mensen hebben vragen over hun sollicitatiebrief. Hoe lang moet de brief zijn? Wat zet je in de brief en wat in je cv? Wat is er veranderd nu brieven meestal digitaal verstuurd worden? In “Spring eruit met je sollicitatiebrief” lees je alles over sollicitatiebrieven en leer je hoe je jouw sollicitatiebrief eruit laat springen, zodat je meer kans maakt op een uitnodiging voor een gesprek!


Lees meer over werk:

×