Loopbaanadvies.net heeft de beste boeken op het gebied van werk en loopbaan voor je uitgezocht. Interessante boeken kun je hier gelijk bestellen. Klik daarvoor op het boek van je keuze. Je komt dan op de site van Bol.com. Bestelling, betaling en levering lopen via Bol.com; bekend en vertrouwd.

Dit delen

Het grote sollicitatiespel

Het grote sollicitatiespel

Eldert Nieuwenhuize & Maaike Kersbergen

Het spel is bedoeld voor sollicitatietrainers, coaches, loopbaanadviseurs, re-integratieconsulenten bij uitkeringsinstanties, docenten en decanen als tool om klanten, medewerkers en studenten optimaal voor te bereiden op hun sollicitatiegesprek, zodat ze meer kans maken op die baan. Eigenlijk voor iedereen die zich bezighoudt met begeleiden van anderen naar werk. Lees meer »

Holistische aanpak burn-out

Holistische aanpak burn-out

Fred Streefkerk

Holistische aanpak burn-out is bedoeld voor mensen die vanuit een professioneel oogpunt individuen begeleiden met een burn-out of burn-out gerelateerde klachten. Primair richt het boek zich op inzichten en methoden voor hulpverleners. Verder biedt het voor direct betrokkenen als leidinggevenden, human resource managers, collega's of partners de mogelijkheid zich te verdiepen in het proces van herstel vanuit een holistische aanpak. Lees meer »

Natuur als coach

Natuur als coach

Yoke de Wilde

Ben jij begeleidingsprofessional en wil je de natuur inzetten in je werk? Steeds meer coaches, trainers, opleiders en therapeuten ontdekken dat klanten in de natuur op een ontspannen manier snel tot de kern komen, verrassende in- en uitzichten opdoen en passende antwoorden op hun vragen vinden. Lees meer »

Oplossingsgericht coachen

Oplossingsgericht coachen

Peter Szabó & Insoo Kim Berg

Niemand kijkt meer op als iemand het over zijn personal coach heeft. Het aantal coaches en coachees is de laatste jaren dan ook enorm toegenomen. Ondanks deze indrukwekkende cijfers gaat het in coachingsituaties helaas niet altijd helemaal zoals de bedoeling is. Omm deze situaties te voorkomen, is er sinds kort een nieuwe en zeer effectieve benadering: oplossingsgericht coachen. Een belangrijk verschil met reguliere coachingstechnieken is dat niet het probleem, maar de oplossing als vertrekpunt wordt genomen. Lees meer »

U lijkt me een vrij hopeloos geval

U lijkt me een vrij hopeloos geval

Adélka Vendl

Er bestaan grote misverstanden over provocatief coachen: je zou vrijuit je cliënt mogen kwetsen, beledigen en belachelijk maken. Dit boek maakt korte metten met deze opvatting. De therapeutische provocatie is juist een heel zorgvuldige uitnodiging tot een reactie. Dit boek maakt helder hoe deze coachingsvorm werkt, welke voordelen ze biedt en geeft je een aantal aanzetten om er zelf mee te experimenteren. Lees meer »
Ook verkrijgbaar als ebook.

Het complete loopbaanboek

Het complete loopbaanboek

Susan van Ass

Dit complete boek brengt het brede vakgebied van de loopbaanprofessional in kaart. Het biedt een inhoudelijk overzicht van het theoretisch kader waarbinnen de loopbaanbegeleiding plaatsvindt en geeft inzicht in de praktijk van het begeleidingsproces en de bijbehorende methoden, technieken en instrumenten. Lees meer »

De Belbin-benadering

De Belbin-benadering

Rob Groen en José Houweling

Sinds jaren wordt het model van Belbin succesvol toegepast voor teamcoaching. Minder bekend is de schat aan mogelijkheden van de Belbin benadering voor individuele coaching en loopbaanbegeleiding. Dit boek voorziet in deze leemte. Het geeft handvatten om de eenvoudig herkenbare - maar wetenschappelijk gefundeerde - Belbinrollen als basis te gebruiken bij coachingsvraagstukken en talentontwikkeling. Lees meer »

Professionele loopbaancoaching

Professionele loopbaancoaching

Rozemarijn Dols

Loopbaancoaching of loopbaanadvisering is een jonge professie en door verschillende maatschappelijke en economische ontwikkelingen volop in beweging. "Professionele loopbaancoaching" is het eerste boek dat een goed overzicht biedt aan iedere professional die zich bezighoudt met loopbaanvraagstukken. Lees meer »
Ook verkrijgbaar als ebook.

De magie van coachen

De magie van coachen

Adriaan Hoogendijk & Annelies Kraan

Dit boek is een bron van inspiratie voor elke coach, en zeker ook voor hen die op zoek zijn naar coaching die het wezenlijke wil raken. Adriaan Hoogendijk is onder meer bekend door zijn boeken Loopbaanzelfsturing en De Schoonheid van Coachen en Het Bezielingsspel. Lees meer »
Ook verkrijgbaar als ebook.

Hoe coaching werkt

Hoe coaching werkt

James O'Connor

Coaching helpt mensen (en via hen bedrijven) te leren, te ontwikkelen en het beste te geven dat zij hebben. Het wordt steeds meer toegepast en is een economische factor van belang geworden. “Hoe coaching werkt”brengt de sleutelthema’s en -principes samen en analyseert het de basisideeën van alle succesvolle coachingstechnieken. Lees meer »

Eigenwijsjes

Eigenwijsjes

L.M. van Westerkamp van Beers

Coachingkaartjes. EigenWijsjes zijn een speelse aanzet tot een beter zelfbeeld, bewustzijn en zelfvertrouwen. Oorspronkelijk zijn deze kaartjes bedoeld voor thuisgebruik. Maar ook door kindertherapeuten, leerkrachten van de basisschool en remedial teachers worden de EigenWijsjes enthousiast ontvangen. Eigenwiisjes zijn voor alle kinderen van 6 tot 106. Lees meer »

Leren coachen

Leren coachen

Marinka van Beek & Ineke Tijmes

Dit boek biedt een basis voor verdere ontwikkeling als coach. De coach is een begeleider die niet alleen het leren stimuleert, maar ook zijn expertise aanwendt om het leerproces op gang te brengen. Het sturen en stimuleren van leren vraagt om deskundigheid en zorgvuldigheid. Lees meer »

Het social media handbooek voor coaches

Het social media handbooek voor coaches

Fiona Stoop

Voor sommige coaches zijn social media al vertrouwd, voor andere onontgonnen gebied. Vergaren van kennis, sparren met collega's, beantwoorden van onbeantwoordbare vragen, werven van klanten, feedback geven aan coachees - social media bieden kansen voor al deze en meer mogelijkheden. Lees meer »

Het coachvak binnenstebuiten

Het coachvak binnenstebuiten

Ronald Wolbink

"Het coachvak binnenstebuiten" geeft een kritische analyse van coaching als cultuurfilosofisch thema. Het brengt omschrijvingen van het coachen van invloedrijke auteurs en de bijbehorende kernbegrippen uit de coachingsliteratuur in kaart. Het expliciteert achterliggende morele en antropologische vooronderstellingen, waarbij het gaat om mensbeelden, begrippen, waarden en normen. Lees meer »

Coachen op competentieontwikkeling

Coachen op competentieontwikkeling

Marijke Lingsma & M. Scholten

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en nabeschouwingen wordt de kern en de dynamiek van het coachen op competenties inzichtelijk gemaakt. Daarbij worden heldere illustraties gegeven van het concreet voeren van gesprekken. Lees meer »

Coachen naar eigenheid

Coachen naar eigenheid

Cobi Brouwer

"Coachen naar eigenheid" brengt iemand zodanig bij zichzelf, dat deze het eigen talent herkent en tot bloei kan brengen. Talent is aanwezig in ieder mens en is niet te kopiëren van een ander. Om het te ontdekken en vorm te geven is het nodig dat iemand zichzelf kent. Nabijheid tot jezelf is de essentie. Kaders uit de oosterse psychologie, de andragologie en NLP onderbouwen dit boek. Lees meer »

Succesvol coachen

Succesvol coachen

John Whitmore

Dit boek biedt (sport)coaches, zakenmensen, ouders en docenten praktische vaardigheden en waardevolle inzichten om een succesvol coach te worden. De dynamiek van teamontwikkeling wordt onderzocht en coachen krijgt een centrale plaats bij het leiding geven aan een team. Het is een overtuigend pleidooi om met vragen in plaats van instructies en bevelen te werken en om aan de hand van doelstellingen en opties te bereiken dat er topprestaties worden geleverd. Lees meer »

De muzen aan het woord

De muzen aan het woord

Annemijn Birnie

"""De muzen aan het woord"" biedt een ontdekkingstocht door de magische wereld van de muzen, concreet toegepast in begeleidingswerk. Als ervaren begeleider (coach, therapeut, trainer) leer je hoe je de magie van kunstvormen kunt inzetten in je werk en bovendien hoe je zelf ge?nspireerd kunt blijven door de muzen." Lees meer »

Life coaching

Life coaching

Annie Lionnet

Verander je leven in 10 eenvoudige en inspirerende stappen. Annie Lionnet helpt u om te bepalen wat u echt wilt en waar u naartoe wilt in alle domeinen van uw leven. Ze leert u aan de hand van praktische tips hoe u ervoor kunt zorgen dat u uw einddoel bereikt en dat u een leven leidt in overeenstemming met wie u werkelijk bent. Lees meer »

Inspirerend coachen

Inspirerend coachen

Jef Clement

Coachen is een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, communicatie en samenwerking te optimaliseren, dynamiek en enthousiasme te bevorderen, idee?n te genereren, een andere aanpak te ontwikkelen en meer werkplezier te cre?ren. Jef Clement beschrijft coaching als een uitdagend en inspirerend instrument. Hij benadert de coachingsvaardigheid vanuit een breed toepassingsveld: in bedrijven en organisaties, op school, in het gezin, in de sport- en cultuurwereld, in de hulp verlening en bij allerlei vormen van begeleiding. Lees meer »

Gids voor ontwikkeling van je eigen coachingsmethode

Gids voor ontwikkeling van je eigen coachingsmethode

Diane Lennard

Dit boek biedt een praktische en stapsgewijze uiteenzetting die je helpt je eigen coachingsmethode te (blijven) ontwikkelen en toetsen. Het geeft inzicht in het proces van coaching en in de unieke bijdrage van elke coach aan het vakgebied. Lees meer »

Het succes van online coaching

Het succes van online coaching

Mirjam Windrich

"Steeds meer mensen kiezen voor hulpverlening via internet. Een vorm daarvan is coaching via e-mail. Deze methode blijkt inmiddels zeer succesvol. Wat zorgt ervoor, anders dan bij persoonlijk contact, dat er vaak zo snel en aantoonbaar een positief effect optreedt? In ""Het succes van online coaching"" laat Mirjam Windrich vanuit verschillende perspectieven de voordelen van online coaching zien en legt zij uit waarom online coaching zo goed werkt." Lees meer »

De wereld van arbeidsbemiddeling

De wereld van arbeidsbemiddeling

Ilonka Dorrepaal

Uitzendbureaus, werving- en selectiebureaus, headhunters, re-integratiebureaus, outplacementbureaus en het UWV WERKbedrijf: al deze organisaties spelen een belangrijke rol in de arbeidsbemiddeling. Goede kennis van dit speelveld is nodig om erin te kunnen opereren. 'De wereld van arbeidsbemiddeling' is bedoeld voor studenten van de opleidingen PA, HRM, MER en andere vakgerichte opleidingen, maar ook voor (startende) professionals. Op de ondersteunende website staan opdrachten en voor docenten is er toegang tot uitwerkingen, tentamens en PowerPointpresentaties. Lees meer »

Loopbaangesprekken

Loopbaangesprekken

Rupert Spijkerman

Bij loopbaangesprekken gaat het vaak over abstracte zaken. Praten met vrienden, bekenden of een professionele loopbaanadviseur kan helpen om de weg te vinden naar een bevredigende loopbaan. De auteur beschrijft in dit boek zijn kennis en ervaring als loopbaanadviseur en coach. Waar gaat het om bij loopbaangesprekken? Wat moet je doen en vooral: wat moet je laten? Lees meer »

De loopbaanadviseur in actie

De loopbaanadviseur in actie

Sjoerd Dingemanse

"""De loopbaanadviseur in actie"" is een naslagwerk voor ervaren professionals en een degelijke basis voor studenten en starters. Het boek slaat een brug tussen de beroepskeuzetheorie van John Holland en de praktijk van loopbaanadviseurs, personeelsfunctionarissen, psychologen en decanen." Lees meer »

Omgaan met weerstand in adviesrelaties

Omgaan met weerstand in adviesrelaties

Theo IJzermans

IJzermans bekijkt vanuit verschillende invalshoeken de relatie tussen adviseur en geadviseerde. Dit boek is de neerslag van de kennis en ervaring die IJzermans opdeed in zijn verschillende rollen als adviseur. Lees meer »

Aan de slag met teamcoaching

Aan de slag met teamcoaching

Marijke Lingsma

In dit boek van Marijke Lingsma leert de teamcoach te kijken naar het team als een systeem, patronen te ontdekken in de communicatie binnen het team, hier-en-nu interventies te maken, met het team een effectief zoekproces aan te gaan, omgaan met de paradox van sturen door los te laten. Op deze manier helpt de teamcoach het team steeds meer zelf op te pakken. Lees meer »

Het handboek strategisch coachen

Het handboek strategisch coachen

Maarten Kouwenhoven

Maarten Kouwenhoven maakt in dit boek duidelijk hoe de lezer het beste kan halen uit zichzelf, uit anderen of uit een team, afdeling of bedrijf. Voor een strategie is kennis nodig in de vorm van een theorie, een methodiek en procedures. De auteur wil die kennis aanreiken en beschrijft hoe coach, gecoachte, medewerker en leidinggevende die informatie kunnen gebruiken. Lees meer »

Begrijp jezelf, begrijp de ander (+ CD)

Begrijp jezelf, begrijp de ander (+ CD)

Harry van Veen

De auteur verbindt een groot aantal inzichten uit uiteenlopende gebieden van de psychologie met elkaar. Door visuele ondersteuning van de modellen en theorie?n brengt hij de samenhang letterlijk in beeld. De cd met psychologische test versterkt het reflecterende karakter. Lees meer »

HOE-boek voor de coach

HOE-boek voor de coach

Joost Crasborn

Als coach wil je mensen in beweging krijgen. Je wilt hen met meer kracht en vertrouwen zelf hun koers uit laten zetten. Daarvoor gebruik je een scala aan methoden en technieken. Maar soms zou je als coach (n?g) beter willen weten hoe je een specifieke interventie inzet. Het 'HOE-boek voor de coach' is een heel waardevol en praktisch boek voor iedereen die professioneel met coaching aan de slag wil of is, boordevol mogelijke interventies in een coachtraject. Lees meer »

Meesterlijk coachen

Meesterlijk coachen

Robert Hargrove

'Meesterlijk coachen' behandelt specifieke strategie?n om jezelf te transformeren tot een faciliterende leider, coach en mentor. Daarnaast biedt het een instrumentarium en methoden om gewenste resultaten te bereiken door middel van ingrijpende veranderingen in het denken en handelen van individuen, groepen en complete organisaties. Lees meer »

Praktijkboek Meesterlijk coachen

Praktijkboek Meesterlijk coachen

Robert Hargrove

In vervolg op zijn boek 'Meesterlijk coachen' biedt Robert Hargrove in dit Praktijkboek een instrumentarium voor de implementatie van zijn coaching-methodes. Lees meer »

Handboek ontwikkelingsgericht coachen

Handboek ontwikkelingsgericht coachen

Rudy Vandamme

Rudy Vandamme geeft in het 'Handboek Ontwikkelingsgericht coachen' aan hoe u alles wat een persoon doet meer zelfsturend kunt maken. Ontwikkelingsgericht coachen is geen nieuwe vorm van coachen, maar een stap verder in het helpen van mensen. Het boek vormt een leidraad voor de aankomende ontwikkelingsgerichte coach. Lees meer »

Coach de coach (15 kaarten)

Coach de coach (15 kaarten)

A. van Galen, B. Arends & J. Crasborn

Een handige waaier over de belangrijkste aspecten van coachend leiderschap. Checklists over gedrag, vaardigheden en doelen van de coach, en de verschillende soorten gesprekken (afstemmen, voortgang, beoordelen). Ook de valkuilen voor de coach komen aan de orde. Een handige 'coach voor de coach' om altijd bij de hand te hebben. Lees meer »

Onorthodoxe interventies bij coachen

Onorthodoxe interventies bij coachen

Cobi Brouwer

Sommige coaches blijven terugvallen in oude gedragspatronen. Deze patronen kunnen het coachingstraject blokkeren. Een onorthodoxe interventie kan soms uitkomst bieden. Lees meer »

De dynamiek van coaching

De dynamiek van coaching

Willem Verhoeven

"In ""De dynamiek van coaching"" gaat Willem Verhoeven in op zes grootheden die in het coachproces een belangrijke rol spelen: verantwoordelijkheid, bewustzijn, visie, realiteitstoetsing, opties en acties. Het boek gaat over de dynamiek die in het coachproces tussen deze zes variabelen ontstaat. In ""De dynamiek van coaching"" gaat het erom de creativiteit van medewerkers aan te boren voor het overbruggen van de kloof tussen wat is en wat zal zijn." Lees meer »

Grondprincipes van het coachen

Grondprincipes van het coachen

Kees Locher & J. Luijten

'Grondprincipes van coachen' behandelt de kern van coachen: het maken van een interventie in de relatie mens en organisatie. Het boek gaat daarbij spannende kwesties niet uit de weg: wie stuurt er in een coachrelatie? Hoe verhoudt zich de vraag van de cli?nt en diens leidinggevende/opdrachtgever? Lees meer »

Coachen met collega's

Coachen met collega's

Erik de Haan & Yvonne Burger

"""Coachen met collega's"" is geschreven vanuit de gedachte dat professioneel werken tegenwoordig steeds meer permanent leren en persoonlijke ontwikkeling vraagt, en dat coachen door collega's daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren." Lees meer »

Tools voor de coach

Tools voor de coach

Jeroen Hendriksen

Is coachen meer dan praten alleen? In Tools voor de coach biedt Jeroen Hendriksen methoden en werkvormen. Coaches kunnen deze tools inzetten bij tweegesprekken om gerichter te werken. Een greep uit de beschreven tools: ontspannen concentratie, gronden of aarden, de wondervraag, werkstijlenonderzoek, de tijdmanagementmatrix, blokkerende overtuigingen, mindmapping en wandelend coachen. Elke tool is voorzien van een theoretisch kader en een praktische uitwerking. Daarnaast geeft de auteur tips en literatuursuggesties. Lees meer »

E-coaching + gratis e-book

E-coaching + gratis e-book

Anne Ribbers

De huidige tijd vraagt om een fl exibele vorm van coaching. Dankzij e-coaching kunnen coachingstrajecten effectiever en effici?nter worden ingericht, waardoor cli?nten snel en resultaatgericht kunnen worden geholpen met hun vragen. In dit boek worden de verschillen vormen van e-coaching besproken, waarbij de focus ligt op mogelijkheden van het schrijven binnen mail-, chat- & sms-coaching. Lees meer »

De schoonheid van coachen

De schoonheid van coachen

Adriaan Hoogendijk

Dit handboek bevat een schat aan theorie?n, modellen, vragen en opdrachten voor coaches die de vitaliteit in de ander, dus ook in organisaties naar boven willen brengen. Dat kan niet zonder zingeving en bezieling, deze aspecten staan dan ook centraal. Speciale aandacht wordt voorts besteed aan het breed toepasbare model van de elementenvierhoek en aan de transactionele analyse. Daarnaast wordt een keur van andere zinvolle kaders en methodieken voor coaches besproken. Lees meer »

Coachen met actiemetaforen

Coachen met actiemetaforen

Frits van Kempen

De puur cognitieve invalshoek bij coachen en trainen is pass?. Zowel coach als cli?nt moeten meer 'out of the box' denken, meer eigen creativiteit inzetten en letterlijk in beweging komen. Het concept van de actiemetafoor is daarvoor uitermate geschikt. Lees meer »

Behandelprotocol burn-out

Behandelprotocol burn-out

Ger Keijsers

Deze compleet herziene uitgave is bedoeld voor de cognitieve gedragstraining van cli?nten met burn-outklachten. Het pakket bestaat uit een handboek voor de therapeut en een werkboek voor de cli?nt. Het bevat de modules: cognitieve herstructurering, werkhervatting, timemanagement, werkgerichte interventies, conflicthantering, vermoeidheid, coaching en recidiefscenario. Lees meer »

Wandelcoaching

Wandelcoaching

Jeroen Hendriksen

Wandelen maakt energiek, creatief, nieuwsgierig en belangstellend. Wandelend coachen zet niet alleen fysiek in beweging, maar ook mentaal. Het weet snel tot de kern van de vraag te komen, is verdiepend en helpt om goede gedragsalternatieven te ontwikkelen. Ook ondersteunt het bij het zoeken naar antwoorden op zingevingsvragen. Lees meer »

Intervisiecoaching

Intervisiecoaching

Marijke Lingsma & Ger Van Doorn

Intervisiecoaching is wezenlijk anders dan teamcoaching. Intervisiecoaching is tijdelijk en duurt zo kort mogelijk. Dat vraagt om een totaal andere benadering: de intervisiecoach begeleidt intervisanten, gericht op hun volledige zelfstandigheid als lerende groep. Lees meer »


Dit delen
×