Sinds 2015 hebben werknemers die ontslag krijgen recht op een ‘transitievergoeding’. Deze extra uitkering van de werkgever is bedoeld om ontslagen werknemers te helpen bij de overgang naar nieuw werk.

Bestedingsdoelen en aftrekbaarheid

Van oorsprong was de transitievergoeding bedoeld om scholing of outplacement mee te betalen en zo makkelijker een andere baan te vinden. In de praktijk is de  transitievergoeding voor veel mensen een vorm van extra loon. Men noemt de transitievergoeding het ook wel ‘oprotpremie’ en de Belastingdienst heeft het – iets netter – over ‘inkomsten uit vroegere dienstbetrekking’. In alle gevallen gelden de volgende regels ten aanzien van de uitbetaling van de transitievergoeding:

  • Je (voormalige) werkgever houdt loonheffing in van het totale bedrag. Je ontvangt dus een netto-vergoeding.
  • Je (voormalige) werkgever mag kosten die hij zelf heeft gemaakt om werkloosheid te voorkomen of om de werknemer breder inzetbaar te maken (lees: outplacement- en opleidingskosten) aftrekken van de transitievergoeding.
  • Voorheen kon je kosten van outplacement of opleidingskosten aftrekken van je inkomsten, maar dit is niet langer het geval. De transitievergoeding is sinds 1 januari 2022 dus een bruto-uitkering geworden, ongeacht het bestedingsdoel.

Tips voor je loopbaan

  • Vragen over solliciteren, werk en loopbaan? Lees een boek. Ook boeken voor coaches.
  • Voorbeeld nodig van een sollicitatiebrief? Download hier een voorbeeld in Word dat je gemakkelijk zelf kunt invullen met jouw gegevens. Slechts €3,95!

Transitievergoeding bij elk ontslag

De regels om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding zijn sinds 1 januari 2020 vereenvoudigd. In beginsel krijgt iedere ontslagen werknemer een vergoeding, ook na het einde van een tijdelijk dienstverband of bij ontslag na ziekte. Dat was daarvóór nog niet het geval. Er zijn wel een paar uitzonderingen, namelijk:

  • Jongeren onder de 18 die gemiddeld minder dan 12 uur per week gewerkt hebben
  • Werknemers die met pensioen of leeftijdsontslag gaan
  • Bij ontslag op staande voet

De transitievergoeding wordt nog steeds alléén uitgekeerd als het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Daar is niks aan veranderd. Let goed op dat je (ook) géén recht hebt op een vergoeding als het ontslag plaatsvindt met wederzijds goedvinden. Dat geldt als ontslag nemen. Maar als je instemt met het ontslag dat de werkgever initieert, verspeel je je recht op de transitievergoeding weer niet. Meer over het verschil tussen instemming en wederzijds goedvinden lees je op de website van het UWV.

Let dus goed op wat je afspreekt met je werkgever en wat er precies op papier staat. Raadpleeg altijd een deskundige, want vooral als je ergens een paar jaar of langer hebt gewerkt loopt het bedrag dat op het spel staat al snel in de duizenden euro’s.

Hoogte van de transitievergoeding

Je krijgt bij ontslag 1/3 van een maandsalaris over elk gewerkt dienstjaar vanaf de eerste werkdag. Voor elk deel van een jaar (maand/week/dag) wordt de transitievergoeding proportioneel berekend. Op Rekenhulptransitievergoeding.nl kun je zelf de hoogte van je vergoeding berekenen.

Lees voor meer informatie over de transitievergoeding ook deze pagina op Outplacementbureaus.nl.


Bestel nu:

Spring eruit met je sollicitatiebriefSpring eruit met je sollicitatiebrief

Erik den Draak

Een sollicitatiebrief is een van de belangrijkste schakels op weg naar een nieuwe baan. Veel mensen hebben vragen over hun sollicitatiebrief. Hoe lang moet de brief zijn? Wat zet je in de brief en wat in je cv? Wat is er veranderd nu brieven meestal digitaal verstuurd worden? In “Spring eruit met je sollicitatiebrief” lees je alles over sollicitatiebrieven en leer je hoe je jouw sollicitatiebrief eruit laat springen, zodat je meer kans maakt op een uitnodiging voor een gesprek!


Lees meer over werk

×