Sinds 2015 hebben werknemers die ontslag krijgen recht op een ‘transitievergoeding’. Deze extra uitkering van je werkgever is in de plaats gekomen van de kantonrechtersformule, waarmee de hoogte van een ontslagvergoeding werd vastgesteld. De gedachte achter de transitievergoeding is dat àlle ontslagen werknemers recht hebben op een vergoeding die hen kan helpen om de overgang naar nieuw werk makkelijker te maken.

Bestedingsdoelen en aftrekbaarheid

In beginsel is de transitievergoeding bedoeld om door middel van scholing of outplacement makkelijker een andere baan te vinden. Voor veel mensen is de  transitievergoeding een vorm van extra loon. Mensen hebben het ook wel over een ‘oprotpremie’ en de Belastingdienst heeft het –iets netter– over ‘inkomsten uit vroegere dienstbetrekking’. In alle gevallen gelden de volgende regels ten aanzien van de uitbetaling van de transitievergoeding:

  • Je (voormalige) werkgever houdt loonheffing in van het totale bedrag. U ontvangt dus een netto-vergoeding.
  • Je (voormalige) werkgever mag kosten die hij zelf heeft gemaakt om werkloosheid te voorkomen of om de werknemer breder inzetbaar te maken (lees: outplacement- en opleidingskosten) aftrekken van de transitievergoeding.
  • Kosten van outplacement of opleidingskosten mag je aftrekken van je inkomsten, waardoor u belasting terugkrijgt (en de vergoeding geheel of gedeeltelijk netto wordt).

Koop je van de transitievergoeding een nieuwe auto, tv of zet je het op een spaarrekening, dan betaal je gewoon de verschuldigde inkomstenbelasting en –als het een heel hoog bedrag is– moet je er mogelijk zelfs vermogensheffing over betalen.


Tips voor je loopbaan

  • Vragen over solliciteren, werk en loopbaan? Lees een boek. Ook boeken voor coaches.
  • Voorbeeld nodig van een sollicitatiebrief? Download hier een voorbeeld in Word dat je gemakkelijk zelf kunt invullen met jouw gegevens. Slechts €3,95!

Transitievergoeding bij elk ontslag

De regels om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding zijn sinds 1 januari 2020 vereenvoudigd. In beginsel krijgt iedere ontslagen werknemer een vergoeding, ook na het einde van een tijdelijk dienstverband of bij ontslag na ziekte. Dat was daarvóór nog niet het geval. Er zijn wel een paar uitzonderingen, namelijk:

  • Jongeren onder de 18 die gemiddeld minder dan 12 uur per week gewerkt hebben
  • Werknemers die met pensioen of leeftijdsontslag gaan
  • Als je zelf ontslag neemt of bij ontslag op staande voet

In die gevallen krijgt de ontslagen werknemer géén transitievergoeding.

Let goed op dat je (ook) géén recht hebt op een vergoeding als het ontslag plaatsvindt met wederzijds goedvinden. Dat geldt als ontslag neemt. Maar als je instemt met het ontslag dat de werkgever initieert, verspeel je je recht op de transitievergoeding weer niet. Meer over het verschil tussen instemming en wederzijds goedvinden leest u op de website van het UWV.

Let dus goed op wat je afspreekt met je werkgever en wat er precies op papier staat. Raadpleeg altijd een deskundige, want vooral als je ergens een paar jaar of langer hebt gewerkt loopt het bedrag als snel in de duizenden euro’s.

Hoogte van de transitievergoeding

Je krijgt bij ontslag 1/3 van een maandsalaris over elk gewerkt dienstjaar vanaf de eerste werkdag. Voor elk deel van een jaar (maand/week/dag) wordt de transitievergoeding proportioneel berekend. Op Rekenhulptransitievergoeding.nl kun je zelf de hoogte van je vergoeding berekenen.

Lees voor meer informatie over de transitievergoeding ook deze pagina op Outplacementbureaus.nl.


Bestel nu:

Spring eruit met je sollicitatiebriefSpring eruit met je sollicitatiebrief

Erik den Draak

Een sollicitatiebrief is een van de belangrijkste schakels op weg naar een nieuwe baan. Veel mensen hebben vragen over hun sollicitatiebrief. Hoe lang moet de brief zijn? Wat zet je in de brief en wat in je cv? Wat is er veranderd nu brieven meestal digitaal verstuurd worden? In “Spring eruit met je sollicitatiebrief” lees je alles over sollicitatiebrieven en leer je hoe je jouw sollicitatiebrief eruit laat springen, zodat je meer kans maakt op een uitnodiging voor een gesprek!


Lees meer over werk

×