Als je investeert in loopbaanadvies wil je goed geholpen worden. Maar de titel ‘loopbaanadviseur’ is niet beschermd. Iedereen die dat wil mag zich loopbaanadviseur noemen en een praktijk openen. Professionele loopbaanadviseurs (en hun cliënten) hebben er dus belang bij dat de kwaliteit van hun dienstverlening bewaakt en bevorderd wordt. Daarom zijn de meeste professionele adviseurs aangesloten bij één of meer beroepsverenigingen. 

Noloc

Met ca. 3000 leden is Noloc de grootste Nederlandse beroepsvereniging voor loopbaanadviseurs. De meeste leden van Noloc werken als zelfstandig loopbaanadviseur. Noloc bevordert de kwaliteit van het vak loopbaanadvisering o.a. door drie keurmerken voor loopbaanprofessionals en jobcoaches. Na toetsing aan de hand van een aantal beroepscriteria wordt een erkenning op een bepaald niveau toegekend. Loopbaanadviseurs en coaches kunnen met de behaalde erkenning opgenomen worden in het register van Noloc.

Van loopbaanadviseurs die lid zijn van Noloc wordt verwacht dat zij zich houden aan de gedragscode. Een klachtenreglement regelt de wijze waarop eventuele klachten en geschillen inzake de gedragscode van Noloc worden behandeld.

CMI

Het Career Management Institute (CMI) is geen beroepsvereniging, maar een certificerende stichting. Bij het CMI kunnen loopbaanadviseurs zich laten certificeren op drie niveaus: A, B en C. Na verloop van tijd moet een loopbaanadviseur zich opnieuw aan de certificeringsprocedure onderwerpen om zijn of haar registratie te behouden.

Het CMI hanteert een eigen gedragscode en een privacyreglement.

Noloc en CMI zijn momenteel bezig om hun registraties en erkenningen samen te voegen in één systeem met één kwalificatie: register loopbaanprofessional (RL). Daarmee scheppen de beide instanties duidelijkheid naar de buitenwereld.


Tips voor je loopbaan

  • Vragen over solliciteren, werk en loopbaan? Lees een boek. Ook boeken voor coaches.
  • Voorbeeld nodig van een sollicitatiebrief? Download hier een voorbeeld in Word dat je gemakkelijk zelf kunt invullen met jouw gegevens. Slechts €3,95!

Andere beroepsverenigingen

Behalve Noloc en CMI zijn er nog verschillende andere beroepsverenigingen en certificerende instanties voor loopbaanprofessionals. Sommige zijn gelieerd aan een opleidingsinstituut, andere zijn zelfstandig. Lastig is wel dat deze verenigingen en organisaties soms verschillende namen hanteren voor (min of meer) hetzelfde beroep. Dat maakt het er niet eenvoudiger op. Beroepsnamen die voorkomen zijn o.a.: arbeidsdeskundige, beroepskeuzeadviseur (psycho-pedagogisch consulent), coach, jobcoach, loopbaancoach, loopbaanadviseur, loopbaanbegeleider, outplacementconsulent en re-integratiecoach.

Als je op zoek bent naar een loopbaanadviseur kun je in beginsel volstaan met Noloc en CMI. Andere instanties bevorderen met hun activiteiten ook de deskundigheid en betrouwbaarheid van hun leden.

Onderstaande lijst van beroepsverenigingen kun je raadplegen om de betekenis van afkortingen die loopbaanadviseurs soms voeren te leren kennen:

  • Blik op Werk: verleent kwaliteitskeurmerken aan bedrijven met name in de re-integratiebranche
  • Cedeo: onafhankelijke keuringsinstantie die de kwaliteit van dienstverleners op het gebied van human resources meet en waarborgt
  • NIP Sectie Arbeid & Organisatie: beroepsvereniging van en voor psychologen
  • NOBCO: Nederlandse orde van beroepscoaches
  • OVAL: brancheorganisatie van arbodiensten, interventiebedrijven, adviesbureaus op het terrein van outplacement en loopbaanbegeleiding en loopbaancoaching, re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties (samenvoeging van voorheen NOBOL en Boaborea)
  • Stichting Register BKA: onafhankelijke stichting met als doel om studie-, beroepskeuze- en loopbaanadvisering in Nederland op een zo hoog mogelijk peil te houden
  • Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA): bewaakt en bevordert de kwaliteit van het gedrag van arbeidsdeskundigen

Bestel nu:

Spring eruit met je sollicitatiebriefSpring eruit met je sollicitatiebrief

Erik den Draak

Een sollicitatiebrief is een van de belangrijkste schakels op weg naar een nieuwe baan. Veel mensen hebben vragen over hun sollicitatiebrief. Hoe lang moet de brief zijn? Wat zet je in de brief en wat in je cv? Wat is er veranderd nu brieven meestal digitaal verstuurd worden? In “Spring eruit met je sollicitatiebrief” lees je alles over sollicitatiebrieven en leer je hoe je jouw sollicitatiebrief eruit laat springen, zodat je meer kans maakt op een uitnodiging voor een gesprek!


Lees meer over loopbaan:

×