Erik den Draak  13 oktober 2022  Solliciteren

Stel je voor dat je 12 jaar ergens hebt gewerkt met nauwelijks werkervaring elders. Maar je bent je baan zat. Eigenlijk ben je gewoon het werk zat. Je hoort van anderen dat zij het wèl naar hun zin hebben in hun werk en dat werk zou jij ook graag doen. 

Maar iedere keer dat je solliciteert word je afgewezen. Je schrijft eerlijk in je sollicitaties dat je geen of nauwelijks ervaring hebt, maar dat je het wel graag wilt leren. Het antwoord dat je standaard krijgt komt je bekend voor: “Tot onze spijt delen we u mede dat andere kandidaten beter passen bij het profiel”. Je kunt de zin wel bijna dromen. Je vraagt je af hoe je je sollicitatiebrief zó kunt formuleren dat je de volgende keer wèl op gesprek mag komen.

Een goede sollicitatiebrief

Op deze website vind je genoeg aanwijzingen voor het schrijven van een goede sollicitatiebrief. Met een sollicitatie- of motivatiebrief bied je je cv aan bij een werkgever en vraag je om op gesprek te mogen komen voor een vacature die jouw belangstelling heeft. Er hangt dus nogal wat van zo’n brief af. De afwijzing is elke keer een teleurstelling en het ligt voor de hand dat je je afvraagt wat er mis is met je brief als je vaak afgewezen wordt.

In werkelijkheid ligt het iets gecompliceerder. Wanneer je de vraag namelijk op deze manier stelt, dan dicht je de brief nogal wat kracht toe. In de vraag ligt namelijk besloten dat er een mogelijkheid is om je sollicitatiebrief zó te formuleren, dat je zelfs zonder passende werkervaring wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Je cv is belangrijker

De realiteit is dat je curriculum vitae (cv) belangrijker is. Curriculum vitae betekent letterlijk ‘levensloop’ en is een weergave van jouw personalia, opleidingen en werkervaring, al dan niet aangevuld met relevante zaken als hobby’s of referenties. In je cv leest de werkgever wat je hebt gedaan en zoals de meeste mensen vinden ook werkgevers vaak het verleden de beste voorspeller van de toekomst. Vandaar de nadruk op ervaring.

Je sollicitatiebrief is niet meer dan een aanbiedingsbrief bij je cv. Je wordt er niet mee uitgenodigd voor een gesprek; daarvoor kijken werkgevers meer naar je cv. Een slechte sollicitatiebrief kan wel een reden zijn om je nìet uit te nodigen voor een gesprek, bijvoorbeeld als je brief zo slecht is dat je negatief opvalt ten opzichte van andere kandidaten die wel een goede brief geschreven hebben. Een goede sollicitatiebrief is dus wel degelijk belangrijk.

Uitgenodigd worden

De beste manier om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek is als je de juiste kwalificaties kunt laten zien op je cv. Dus zorg voor een passende opleiding èn ervaring. Heb je nog geen passende opleiding voor het werk dat je graag uitvoert? Dan is omscholing van belang. Als je een scholingstraject doet, kom je ook in aanraking met docenten en medestudenten die je kunnen vertellen hoe zij aan de juiste ervaring zijn gekomen of denken te komen.

In alle gevallen is het van belang dat je op het juiste paard gokt. Denken dat de juiste formuleringen in je sollicitatiebrief ervoor kunnen zorgen dat je wel uitgenodigd wordt voor een gesprek of sterker nog: dat een goede sollicitatiebrief ervoor kan zorgen dat je werk krijgt waar je geen ervaring in hebt, is een misvatting. Het gaat er in alle gevallen om dat je cv klopt. Een goede sollicitatiebrief is hooguit een hulpmiddel, maar nooit een paardenmiddel.

×