Als je ontslagen wordt of bent, dan kan outplacement een goede manier zijn om sneller een nieuwe baan te vinden. Bij outplacement word je gecoacht bij het vinden van een nieuwe baan of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige.

Wanneer outplacement?

De aanleiding voor outplacement is (dreigend) ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat je werkgever (om welke reden dan ook) niet met je verder wil. Outplacement heeft zowel voor de werknemer als voor de werkgever voordelen. De werknemer krijgt passend advies en vindt vaak sneller een nieuwe baan. De werkgever geeft door het verstrekken van outplacement invulling aan zijn wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid tot goed werkgeverschap. Het recht op outplacement van de werknemer wordt vaak vastgelegd in een sociaal plan of ontbindingsovereenkomst.

Hoeveel kost outplacement? En wie betaalt het?

Outplacement is niet goedkoop. Meestal wordt een ‘prestatieovereenkomst’ gesloten. Dat betekent in de praktijk dat de outplacement doorgaat tot het moment dat de werknemer een nieuwe baan gevonden heeft. Voor de prestatieovereenkomst wordt een vast bedrag gerekend, ongeacht hoe snel je een nieuwe baan vindt. Daarmee wordt het belang van het outplacementbureau om goed werk te leveren groot, want hoe eerder je een nieuwe baan vindt, hoe eerder het outplacementbureau weer met een nieuwe kandidaat aan de slag kan.

De prijs van outplacement is vaak gerelateerd aan het salaris van de werknemer (onder het motto: hoe hoger het salaris, hoe moeilijker het is om snel een nieuwe baan te vinden) en kan oplopen tot 25% van een jaarsalaris + een vast bedrag voor kosten. Sommige bureaus werken met andere afspraken, zoals een vaste prijs of een maximaal aantal begeleidingsuren.

Sinds de invoering van de transitievergoeding (1 juli 2015) krijgt een ontslagen werknemer een bedrag mee dat bedoeld is om de overstap naar een andere baan te vergemakkelijken. Daar kan ook outplacement van betaald worden. In dat geval is de vergoeding belastingvrij.

Hoewel de verleiding groot kan zijn om voor dat geld een mooie vakantie of een andere auto te kopen, betaalt outplacement zichzelf vaak terug doordat je sneller een baan vindt of een betere baan vindt. Sommige bureaus hanteren speciale tarieven voor particulieren. Vraag daarnaar als je outplacement zelf moet betalen.


Tips voor je loopbaan

  • Vragen over solliciteren, werk en loopbaan? Lees een boek. Ook boeken voor coaches.
  • Voorbeeld nodig van een sollicitatiebrief? Download hier een voorbeeld in Word dat je gemakkelijk zelf kunt invullen met jouw gegevens. Slechts €3,95!

Hoe ziet een outplacementtraject eruit?

Verschillende bureaus werken met verschillende begeleidingstrajecten. Variaties zijn dus mogelijk, maar in een goed outplacementtraject komen in elk geval de volgende elementen terug:

  1. Verwerking van het ontslag. Als je voor outplacement in aanmerking komt, dreigt ontslag of heb je het al gekregen. Dat is hoe dan ook een verlies. Gevoelens als woede, vertwijfeling of onzekerheid dienen min of meer verwerkt te zijn om weer vooruit te kunnen kijken en optimaal gemotiveerd te zijn voor het vinden van een nieuwe baan.
  2. Eigen kwaliteiten leren kennen. Om effectief te kunnen solliciteren is het van belang je eigen kwaliteiten te kennen. Dat klinkt misschien als een open deur, maar zeker na een lang dienstverband is het goed om al je ontwikkelde èn nog onontwikkelde kwaliteiten eens op een rijtje te zetten. De bekende drie vragen “wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?” komen daarbij aan de orde. Eén of meer psychologische testen kunnen deel uitmaken van dit zelfonderzoek. Ook een eventuele behoefte aan (bij-) scholing kan vastgesteld worden.
  3. Sollicitatietraining. Veel mensen die in een outplacementtraject komen hebben al lang niet meer gesolliciteerd. Alle aspecten van het solliciteren worden getraind. Het schrijven van een brief, opstellen van een cv en het voeren van een sollicitatiegesprek zijn allemaal onderwerpen die aan de orde komen.
  4. Werk zoeken. Bij outplacement word je geholpen met het vinden van een baan, maar er wordt geen baan voor je gezocht. Sommige outplacementbureaus hebben speciale ‘jobhunters’ in dienst die op zoek gaan naar passende vacatures, maar het daadwerkelijk solliciteren moet je zelf doen. Het voorbereiden op een gesprek, evalueren ervan en advies voor verbetering komen allemaal aan de orde in de regelmatige begeleidingsgesprekken die je tijdens deze fase hebt. Ook het aanboren van netwerkcontacten en het omgaan met afwijzingen maken deel uit van de begeleiding in deze fase.

Belangrijke zaken om op te letten

Outplacement is een zeer persoonlijk en soms ingrijpend traject. Daarom is het goed als je zelf de vrijheid hebt (of neemt) om een outplacementbureau  uit te kiezen. Belangrijke zaken om op te letten zijn:

  • de gehanteerde aanpak
  • rapportage aan de werkgever (privacy)
  • geboden faciliteiten

Let ook op het persoonlijk contact met de begeleider. Een goed contact met hem of haar is van wezenlijk belang voor het slagen van het outplacementtraject. Zorg dat je de begeleider (en niet een verkoopadviseur) hebt gesproken vóór je aan het outplacementtraject begint. Verder is het van belang dat een outplacementbureau is aangesloten bij een beroepsvereniging en een klachtenreglement hanteert.

Niet altijd kun je zelf je outplacementbureau kiezen. Je werkgever heeft soms een contract voor alle ontslagen werknemers afgesloten met één of meer outplacementbureaus. Vraag dan in elk geval om zelf je begeleider of coach te mogen kiezen. Of vraag om een andere coach als je het niet ziet zitten met de toegewezen persoon.

Goede raad levert geld op

Als je iets moeilijks moet doen is het altijd verstandig je te laten helpen. Solliciteren kan heel lastig zijn, vooral in een krappe arbeidsmarkt. Goed advies kan van grote waarde zijn. Mensen die kiezen voor outplacement vinden vaak sneller een baan dan mensen die zelfstandig solliciteren. Veel mensen vinden met behulp van outplacement een betere baan dan ze hadden.


Bestel nu:

Spring eruit met je sollicitatiebriefSpring eruit met je sollicitatiebrief

Erik den Draak

Een sollicitatiebrief is een van de belangrijkste schakels op weg naar een nieuwe baan. Veel mensen hebben vragen over hun sollicitatiebrief. Hoe lang moet de brief zijn? Wat zet je in de brief en wat in je cv? Wat is er veranderd nu brieven meestal digitaal verstuurd worden? In “Spring eruit met je sollicitatiebrief” lees je alles over sollicitatiebrieven en leer je hoe je jouw sollicitatiebrief eruit laat springen, zodat je meer kans maakt op een uitnodiging voor een gesprek!


Lees meer over loopbaan:

×