Re-integratie (reïntegratie) betekent dat je weer aan het werk gaat na (langdurige) werkloosheid of ziekte. Re-integreren kan in je eigen werk of in ander werk, zowel bij je eigen werkgever (na langdurige ziekte) als elders.

Weer terug aan het werk door re-integratie

Als je langere tijd ziek bent geweest, wordt het tijd om weer terug te keren in je werk. Meestal zal je terugkeren in je oude baan bij je oude werkgever, maar dat kan niet altijd. Door de ziekte of de aandoening die je hebt, is je oude baan misschien niet langer geschikt voor jou. Denk aan de stratenmaker met een kunstheup. Of je baan bestaat niet meer bij je oude werkgever. In dat geval zul je in overleg met je werkgever re-integratie regelen. De bedrijfsarts is daar soms ook bij betrokken.

Mensen die een Ziektewet-, WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering van het UWV ontvangen, krijgen in sommige gevallen re-integratie door het UWV aangeboden. Het UWV kan een re-integratietraject regelen maar dat kan je soms ook zelf. Het UWV stelt dan een budget ter beschikking waarmee je zelf een re-integratiebureau (re-integratiebedrijf) kunt uitzoeken. Je sluit dan een individuele re-integratieovereenkomst (IRO) af en het re-integratiebureau helpt je dan op weg naar betaald werk.

Ook mensen die een uitkering krijgen van de Sociale Dienst of een verzekeringsmaatschappij worden soms in de gelegenheid gesteld om een re-integratietraject te volgen. Gemeenten spreken meestal van een PRB (persoonlijk re-integratiebudget) of PGB (persoonsgebonden budget). Het verdient aanbeveling te informeren naar de mogelijkheden hiervoor bij de instantie waarvan je een uitkering ontvangt.

Re-integratie 1e en 2e spoor

Wanneer je werkgever voor re-integratie zorgt, wordt ook wel gesproken van re-integratie 1e spoor en 2e spoor. Met re-integratie 1e spoor wordt bedoeld dat een werknemer die ziek is geweest terugkomt bij zijn oude werkgever en daar passend werk krijgt aangeboden. Bijvoorbeeld een lasser op een scheepswerf die na een ongeval niet meer op steigers kan klimmen en nu bij de werf re-integreert als portier. Re-integratie in eigen of aangepast werk na ziekte is een wettelijke verplichting van een werkgever, maar soms heeft een werkgever daar geen mogelijkheden voor. In dat geval moet de werkgever de werknemer helpen met het vinden van een baan elders. Dat heet re-integratie 2e spoor. Vaak heeft de werkgever de deskundigheid daarvoor niet zelf in huis en wordt een re-integratiebureau ingeschakeld.

Wat is een re-integratiebureau?

Een re-integratiebureau helpt je met solliciteren en het zoeken naar een baan. Het kan een eenmansbureau zijn, of een grote organisatie waar veel begeleiders werkzaam zijn en veel cliënten komen. Veel loopbaanadviseurs combineren hun werk met re-integratie. Ook enkele van de loopbaanadviesbureaus op deze site (zie de overzichtspagina) zijn actief als re-integratiebureau. Een goed overzicht van re-integratiebureaus èn veel informatie vind je ook op de website Reintegratie-bureaus.nl.


Tips voor je loopbaan

  • Vragen over solliciteren, werk en loopbaan? Lees een boek. Ook boeken voor coaches.
  • Voorbeeld nodig van een sollicitatiebrief? Download hier een voorbeeld in Word dat je gemakkelijk zelf kunt invullen met jouw gegevens. Slechts €3,95!

Hoe gaat het re-integratiebureau te werk?

Om je te helpen een passende baan te vinden worden meestal eerst je vaardigheden in beeld gebracht. Een re-integratieadviseur (ook wel re-integratieconsulent genoemd) voert gesprekken met je over je mogelijkheden en doet, als dat nodig is, een beroepskeuzetest of sollicitatietraining. Eventueel kan scholing of een cursus geregeld worden. De activiteiten die plaatsvinden tijden een re-integratietraject komen in grote lijnen overeen met outplacement; beide bevatten activiteiten, coaching en advies die de kandidaat in staat stellen om een nieuwe baan te vinden.

Keurmerken en beroepsverenigingen

Er zijn verschillende keurmerken en beroepsverenigingen in de re-integratie- en loopbaanadviesbranche. Voor toekenning van een bepaald keurmerk gelden meestal vrij strikte regels of hoge toelatingseisen. Van bureaus die een bepaald keurmerk hebben behaald mag je dus verwachten dat het serieuze organisaties zijn. Andersom geldt dat niet. Een re-integratiebureau dat geen keurmerk heeft hoeft niet slecht te zijn. Doordat het behalen en behouden van het keurmerk nogal prijzig en omslachtig is, kiezen vooral grotere bedrijven hiervoor.

In de re-integratiebranche is groter niet altijd beter. Kleine bureaus kunnen vaak een goede persoonlijke dienstverlening geven, zonder dat zij over een bepaald keurmerk beschikken. Het is wel van belang te verifiëren of een bedrijf ook betrouwbaar is en keurmerken of lidmaatschappen van beroepsverenigingen helpen daarbij. Omdat de overheid in het verleden vaak kwistig met subsidies strooide is de re-integratiemarkt een tijdlang een branche geweest waar ook minder serieuze beroepsbeoefenaren actief waren. Dat is gelukkig tegenwoordig een stuk minder, maar een goede oriëntatie kan nog steeds geen kwaad.


Bestel nu:

Spring eruit met je sollicitatiebriefSpring eruit met je sollicitatiebrief

Erik den Draak

Een sollicitatiebrief is een van de belangrijkste schakels op weg naar een nieuwe baan. Veel mensen hebben vragen over hun sollicitatiebrief. Hoe lang moet de brief zijn? Wat zet je in de brief en wat in je cv? Wat is er veranderd nu brieven meestal digitaal verstuurd worden? In “Spring eruit met je sollicitatiebrief” lees je alles over sollicitatiebrieven en leer je hoe je jouw sollicitatiebrief eruit laat springen, zodat je meer kans maakt op een uitnodiging voor een gesprek!


Lees meer over loopbaan:

×