Loopbaanadvies.net is een uitgave van Emergion en maakt gebruik van persoonsgegevens. Ten aanzien van uw privacy geldt daaromtrent het navolgende.

Verzamelde gegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

– Voor- en achternaam (indien verstrekt)
– Adresgegevens (indien verstrekt)
– Telefoonnummer (indien verstrekt)
– E-mailadres (indien verstrekt)
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een bestelling op deze website te plaatsen, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Loopbaanadvies.net en derden (bijvoorbeeld adverteerders, Google Analytics) gebruiken cookies voor webstatistieken en onderzoek over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren. Loopbaanadvies.net kan deze cookies niet gebruiken om u persoonlijk te herkennen. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op andere websites te herkennen.

Derden maken gebruik van cookies wanneer u naar hen doorklikt en/of wanneer u een dienst of product bestelt of afneemt. Loopbaanadvies.net wordt hiervan niet of alleen indirect (bijvoorbeeld voor het toekennen van commissie) op de hoogte gesteld. Loopbaanadvies.net vraagt niet actief naar gegevens en deelt gegevens niet actief met derden, tenzij op grond van een (wettelijke) verplichting.

Doel van de gegevensverzameling

Loopbaanadvies.net verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Doorgeleiden van uw verzoek om informatie
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze producten, nieuwsbrief en/of reclame
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Bewaartermijn

Loopbaanadvies.net bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Zodra de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, worden deze verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Loopbaanadvies.net en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@loopbaanadvies.net.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Beveiligingsmaatregelen

Loopbaanadvies.net neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vragen hebt over de beveiliging van uw gegevens, neem dan contact met ons op info@loopbaanadvies.net.

Bereikbaarheid

Emergion is een uitgeverij van websites op het gebied van solliciteren, werk en loopbaan (-advies), kantoorhoudende en gevestigd aan de Nagelkruidstraat 34 te (3053 EP) Rotterdam. KvK Rotterdam 67589685. Telefoonnummer 06 431 70 100, e-mail info@emergion.nl.

 

×