Erik den Draak  11 oktober 2023  Werkproblemen

Ben Mandemakers is een succesvolle keukenverkoper. Mandemakers was 21 jaar oud toen hij begon met keukens in elkaar knutselen in de schuur van zijn ouders in Kaatsheuvel. Nu staat in een groot deel van de Nederlandse huishoudens een keuken van hem en toert hij in zijn Rolls Royce langs de vestigingen van zijn imperium. Zijn vermogen wordt geschat op 1,7 miljard.

Die keukens verkoopt hij lang niet meer in z’n eentje; een klein legioen van keukenverkopers staat hem bij. Ooit had Mandemakers een goed idee: het niet uitbetalen van de afgesproken loonsverhoging zou hem veel geld besparen. Slechts een sommatie van de vakbonden (Mandemakers: “hier snap ik niks van!”) kon hem bewegen de afgesproken loonsverhoging alsnog uit te betalen. Niettemin klaagden zijn (ex-) werknemers op internet steen en been: “Overuren worden ook niet correct uitbetaald en vrije dagen zijn nagenoeg nooit op te nemen. Dus aan het eind van het jaar zijn ze pleitte!”

Gebonden aan je baan

In Nederland moet een werknemer zich netjes tegenover zijn werkgever gedragen, maar andersom is een werkgever dat ook verplicht (art. 7:611 BW). Mandemakers overtrad dus niet alleen de wet, hij maakte zichzelf ook bijzonder impopulair bij zijn werknemers. Hoe ga je daar als werknemer nou mee om?

Als je keukens verkopen bij nader inzien toch niet zo leuk vindt, lijkt het antwoord voor de hand te liggen: zoek een andere baan. Werknemers met een zeldzaam beroep, die veel van hun werk houden of om een andere reden gebonden zijn aan een werkgever hebben een groter probleem. Zij moeten op een of andere wijze met de situatie omgaan.

Vakbeweging

Slecht werkgeverschap geeft werknemers niet het recht om er zelf ook maar met de pet naar te gooien. Geduld lijkt in die situaties meestal het beste. Vakbonden voor werknemers en kunnen een slechte werkgever tot beterschap te bewegen. Soms draagt de ondernemingsraad ook een steentje bij. Maar een correctie als hierboven werkt maar kort. Uiteindelijk zullen werknemers die slecht behandeld worden gedemotiveerd raken en zal het bedrijf te gronde gaan.

Word jij slecht behandeld door je werkgever? En ben je met handen en voeten geboden aan je baan? Raadpleeg dan een loopbaanadviseur. Zij weten raad in situaties die je zelf niet meer overziet.

×