Vraag

Werk combineren met stage

Stefan
23-03-18


Beste meneer, mevrouw,

Voor 8 jaar werk ik nu bij dezelfde werkgever. Drie jaar geleden ben ik een thuisstudie gestart naast mijn werk om mezelf om te scholen.

Nu is het moment aangebroken dat ik stage moet gaan lopen. Dit wil ik gaan combineren met mijn werk en liefst in verhouding 3 dagen werken 3 dagen stage. Mijn werk heeft aangegeven dit niet wenselijk te vinden en dat ik in iedere combinatie op 5 dagen totaal uit moet komen. Dit met de reden dat als er iets op het werk gebeurd of op de stage ik dan niet kan komen werken of niet naar stage kan. Soort van wij zijn ook verantwoordelijk voor het feit dat je eigenlijk 6 dagen per week werkt en dat willen we niet.

Mijn vraag is nu. Mogen ze dit zeggen. En wat is jullie advies hierin. Kan ik het negeren en gewoon drie dagen stage gaan lopen.


1 antwoord

 1. Erik den Draak

  Erik den Draak
  24 maart 2018
  https://www.loopbaanadvies.net

  Beste Stefan,

  Als u met uw werkgever een arbeidsovereenkomst hebt voor 24 uur per week (drie dagen van 8 uur), dan heeft hij in beginsel geen zeggenschap over wat u in de overige uren van de week doet.

  Echter, uw werkgever kan met u een concurrentiebeding hebben afgesproken in uw arbeidsovereenkomst. Eigenlijk kan een werkgever geen nevenwerkzaamheden verbieden met een concurrentiebeding, omdat dit slechts ziet op de activiteiten van de werknemer na afloop van de arbeidsovereenkomst (art. 7:653 BW). In de praktijk worden echter met grote
  regelmaat concurrentiebedingen afgesproken waarin tevens een verbod van nevenactiviteiten is verwerkt.

  Ook kan uw werkgever zich beroepen op zijn directierecht (art. 7:660 BW). Het directierecht betekent dat uw werkgever u aanwijzingen mag geven ‘omtrent het verrichten van de arbeid’ en ‘ter bevordering van de goede orde in de onderneming’. Waarschijnlijk is dit wat uw werkgever bedoelt, als hij zegt dat hij een negatieve invloed van uw stage op het werk verwacht. De vraag is echter of dit mag. Immers, u hebt ook recht op vrije keuze van arbeid (art. 19 GW) en eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer (art. 10 GW).

  Mijn persoonlijke inschatting is dat uitgangspunten van redelijkheid en billijkheid, uw grondrechten, alsmede het gebod van goed werkgeverschap (7:611 BW) ertoe zouden moeten leiden dat uw werkgever zeer terughoudend zou moeten zijn met het opleggen van beperkingen.

  In gewoon Nederlands: uw werkgever heeft er niks mee te maken wat u buiten werktijd doet, zo lang het maar niet in strijd is met (redelijke) afspraken en uw nevenwerkzaamheden geen duidelijk negatieve invloed hebben op uw werk.

  Om zeker te zijn van uw zaak, of als uw werkgever bezwaar blijft maken, zou ik uw vraag laten toetsen door een jurist van de vakbond of uw rechtsbijstandsverzekering.

  Met vriendelijke groet,

  Erik den Draak
  https://www.loopbaanadvies.net

×