Vraag

beginnend arbeidsconflict/ negatieve bejegening zonder toelichting

Joke
02-11-17


Onlangs een gesprek gehad met mijn manager. Ze gaf aan dat er voor mij geen toekomst meer mogelijk was op de plek waar ik nu werk. Ik zou in ieder geval niet, de door mij geambieerde open plek mogen gaan vervullen: Het liefst zou ze zien dat ik op een andere plek in de organisatie zou gaan werken. Er zou te vaak ruis over mij zijn als persoon. Ze gaf aan enorm veel bewondering te hebben voor mijn individuele werk. Onderwerpen zouden echter niet zo goed bij me binnen komen, ik zou te breedsprakerig zijn en wel eens het “baasje” van de locatie kunnen worden. Ik vroeg haar of ze navraag zou willen doen bij mijn collega’s over mijn werkwijze. Ze gaf aan de reacties van mijn collega’s niet mee te willen nemen, haar visie stond vast. Benoemd dat haar opmerking niet overeenkwam met eerdere functionering verslagen. Ze gaf daarbij aan dat er wel degelijk regelmatig voor onrust zou zorgen en dat teammanagers dit niet altijd eerlijk vertellen in een functionering gesprek.
Feedback gevraagd aan mijn collega’s. Zij herkennen het verhaal niet van de manager en geven aan de samenwerking met mij juist prettig te vinden.
Binnen de organisatie waren eerder geluiden over negatieve bejegening naar personeelsleden door de manager en personeelsleden die nadien er voor kozen elders te werken. Een collega (leidinggevende) die ik in deze kwestie in vertrouwen nam, gaf aan wel eens vergelijkbare problemen te hebben ervaren met betreffende manager. Het voor haar herkenbare spanningsveld zou ze niet openlijk met haar eigen naam willen benoemen, daar ze haar baan wil behouden. Ze adviseerde me geen actie te ondernemen. Over een aantal maanden zou mijn functie immers onder een andere manager vallen en het probleem zou zich vanzelf oplossen.
Met een vertrouwenspersoon gesproken over het onderwerp. Ze gaf aan dat het een arbeidsconflict leek, maar mogelijk, en daar moest ik zelf over nadenken, was er daarnaast ook sprake van onjuiste bejegening of pesten. Een manager diende leidend te zijn. Ze gaf me het advies na te denken hierover en na te denken over eventuele stappen die mij gelukkig maken. Wat ik zou kiezen zou gevolgen hebben en over die gevolgen moest ik nadenken.
De situatie doet mij pijn. Met enorm veel passie en bevlogenheid werk ik op deze werkplek. Het onderwerp bespreekbaar maken zou nog meer ruis kunnen veroorzaken. Niets doen voelt ook niet goed. Misschien mis ik iets in de beschouwing van mijn probleem? Heb je advies?


1 antwoord

 1. Erik den Draak

  Erik den Draak
  3 november 2017
  https://www.loopbaanadvies.net

  Hallo Joke,

  Wat je beschrijft is het verhaal van een manager die jou graag op een andere plek in de organisatie wil inzetten. De redenen doen er niet zo veel toe. Alles wat niet met de inhoud van het werk te maken heeft mag je negeren. Je komt immers niet op je werk om aardig gevonden te worden, maar om werkzaamheden te verrichten waar een bepaalde beloning tegenover staat. Als die werkzaamheden naar tevredenheid worden verricht kun je de beloning mee naar huis nemen en is iedereen tevreden.

  Want hoewel je manager aangeeft bewondering te hebben voor jouw individuele werk, ziet ze geen toekomst op je huidige plek. In dat geval is nu je manager aan zet. Zij mag aangeven op welke andere plek je bewondering kunt blijven oogsten.

  Je spreekt ook over een mogelijk arbeidsconflict en pesten. Van pesten lijkt me geen sprake als er een verschil van mening is. Sommige mensen liggen elkaar nu eenmaal beter dan andere en dat kan ertoe bijdragen dat je elders in de organisatie beter tot je recht komt. Je manager mag aangeven waar dat dan is.

  Van een arbeidsconflict is pas sprake als je echt ruzie hebt. Eerdere managers gaven geen negatieve punten aan in de functioneringsgesprekken, daar kan je huidige manager niet omheen met woorden als zouden je eerdere leidinggevenden niet altijd alles eerlijk hebben verteld. Zolang je je werk goed doet is er weinig aan de hand en mocht er wèl sprake zijn van een arbeidsconflict, dan moet er ook eerst gekeken worden naar herplaatsing, al dan niet met behulp van scholing. Ook dan is je manager aan zet.

  Succes!

  Erik den Draak
  Loopbaanadvies.net

×