Erik den Draak  6 september 2023  Arbeidsrecht

‘Ontslag op staande voet’ komt nog regelmatig voor. Officieel heet het ‘ontslag wegens een dringende reden’ en het heeft nogal wat consequenties als je van het ene op het andere moment ontslagen wordt omdat je iets misdaan hebt. Daarom is het verstandig om na te gaan of het ontslag wel terecht was, want je mag niet zómaar door je werkgever ontslagen worden.

Dringende redenen

In de eerste plaats kun je alleen op staande voet ontslagen worden als er sprake is van een dringende reden. Maar wat is precies een dringende reden? De wet omschrijft dringende redenen als “zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren” (art. 7:678 lid 1). Waarschijnlijk vond de wetgever dat zelf ook wel een beetje vaag, want in lid 2 van hetzelfde wetsartikel geeft hij enkele voorbeelden van dergelijk gedrag. Onder de gedragingen waarvoor je direct ontslagen mag worden vinden we weinig verrassende zaken als dronkenschap en diefstal, maar ook het grovelijk beledigen van familieleden van de werkgever valt eronder. Al met al zijn er nogal wat zaken waarvoor je ‘met kop en kont’ buiten gezet kunt worden.

Voorwaarden

Enerzijds laat de wetgever de beoordeling van wat een dringende reden is in eerste instantie over aan de werkgever, anderzijds zijn er wel een aantal randvoorwaarden waar een werkgever aan moet voldoen als hij ontslag op staande voet wil geven. Naast de aanwezigheid van de (bewijsbare) dringende reden moet het ontslag op staande voet onverwijld plaatsvinden. Dat wil zeggen dat de werkgever direct na constatering van de dringende reden ontslag moet geven. Hij mag daar niet bijvoorbeeld een paar weken of maanden mee wachten, tenzij die tussenliggende tijd (efficiënt) is gebruikt voor onderzoek naar de dringende reden.

Daarnaast moet de dringende reden onverwijld worden medegedeeld aan de werknemer die ontslagen wordt. De werkgever mag dus niet zeggen dat de werknemer ontslagen is en dat hij later nog wel hoort waarom. De reden van het ontslag op staande voet moet dus direct worden verteld en (bij voorkeur) schriftelijk bevestigd.

Consequenties

Een ontslag op staande voet heeft nogal wat consequenties. Zo krijgt de ontslagen werknemer geen transitievergoeding mee en heeft hij ook geen recht op WW. Het loon wordt meestal per direct stopgezet en in het ergste geval moet de werknemer ook nog een schadevergoeding aan de werkgever betalen. Het loont dus wel de moeite om even te kijken of het ontslag wel geldig is.

Raadpleeg een jurist

Een advocaat of jurist kan nagaan of het ontslag wel volgens de regels is verlopen. Hij of zij zal in veel gevallen eerst aan de werkgever vragen om het ontslag ongedaan te maken. Doet de werkgever dat niet, dan heeft de ontslagen werknemer twee maanden de tijd om de kantonrechter te verzoeken het ontslag ongedaan te maken. Als de reden van het ontslag niet terecht of zwaar genoeg blijkt te zijn maar beide partijen door de gebeurtenissen ook niet meer met elkaar verder willen, dan kan de rechter ook een vergoeding toekennen aan de werknemer. Bovendien kan de ontbinding door de kantonrechter onder omstandigheden voor het UWV reden zijn om anders te oordelen over een eventuele WW-aanvraag.

Meer lezen…

Ontslag op staande voet is in de praktijk ingewikkelder dan hierboven in enkele alinea’s wordt uitgelegd. Wil je meer lezen over ontslag op staande voet dan zijn onderstaande linktips wellicht handig.

Maar hoeveel goede informatie u op bovenstaande websites ook aantreft, in alle gevallen blijft voorkomen beter dan genezen!

×